ติด ตั้ง ระบบ โซ ล่า เซลล์

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ขออนุญาตกับใครมีขั้นตอนการขออนุญาตอย่างไร

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระบบออนกริดต้องมีการขออนุญาตกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นิยมติดตั้งบนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก ช่วยประหยัดค่าไฟ แถมยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าฯ ได้ด้วย วันนี้เราเอาขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาฝากด้วย เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจ

ขั้นตอนแรกเลย เลือกบริษัทรับออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฯ รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยบริษัทที่เลือกจะต้องมีการออกแบบขนาดพิกัดติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานไฟฟ้าในช่วงตอนกลางวัน มีการตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร โดยให้วิศกรเป็นผู้ออกแบบและจัดทำแบบการติดตั้ง

จากนั้นให้ติดต่อไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือ เทศบาล แจ้งให้องค์กรส่วนท้องถิ่นของท่านทราบว่าจะมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยการยื่นเอกสาร อ.1 หรือ ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่

  • แบบคำขอ ข.1
  • แบบแปลนแสดงแผนผัง และโครงสร้างหลังคา โครงสร้างที่รองรับแผงโซล่าเซลล์และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง
  • รายงานคำนวณโครงสร้าง แบบฟอร์มสำรวจอาคาร เอกสารรองรับของวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมงาน

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วให้เริ่มดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้

  • ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง เพื่อกรอกคำขอขายไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์
  • จากนั้นให้อัพเดทเอกสารตามที่กำหนด
  • เสร็จแล้วให้รอทางการไฟฟ้าฯ ตรวจสอบข้อมูลซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาตาม E-mail ที่ให้ไว้
  • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อยื่นเอกสารพร้อมชำระค่าใช้จ่าย พร้อมทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าฯ
  • การไฟฟ้าฯ เข้าตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าและดำเนินการเปลี่ยนเครื่องวัดแบบอ่านหน่วยไฟฟ้า 2 ทิศทาง
  • บริษัททำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จนแล้วเสร็จ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ขั้นตอนการขออนุญาตในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เป็นขั้นตอนการดำเนินงานในเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แต่ถ้าคุณไม่อยากมายุ่งยากวุ่นวาย เรื่องการขออนุญาตติดตั้งปัจจุบันมีบริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้คุณครบครัน ทั้งรับออกแบบ รับติดตั้ง และให้บริการขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ครบครัน

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงาน มีส่วนช่วยลดค่าไฟในแต่ละเดือน อีกทั้งยังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าฯ ได้ด้วย การขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ใช่เลือกยากแค่ดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง หรือให้บริษัทรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นผู้ดำเนินการแทนให้