มุมมองที่แท้จริงของบ้านพักผู้สูงอายุ

16 December, 2021

|

หลายคนมีความเชื่อที่ว่าการเห็นผู้สูงวัยอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่น่าหดหู่ใจเป็นความทรมานและไม่มีความสุข แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการอยู่ที่นั่นมีความสุขกว่าการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ที่ไม่ว่าจะไม่สบายเจ็บป่วยใด ๆ ก็จะต้องฝืนนำพาร่างกายตนเองไปรักษา โดยต้องแบกรับความเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไม่ได้ อุบัติเหตุต่าง ๆ จากทุกสถานที่ แม้แต่ในที่พักอาศัยเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่โดยลำพังหรืออยู่โดยไม่มีลูกหลานคอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งด้วยหน้าที่การงานความรับผิดชอบต่าง ๆ ทำให้เราลูกหลานต่างต้องไปทำหน้าที่ของตนเอง เพื่อเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวทำให้ไม่สามารถมีเวลามาดูแลเลี้ยงดูผู้สูงอายุภายในบ้านได้อย่างสม่ำเสมอหรือตลอดทั้งวัน  ประโยชน์ของบ้านพักผู้สูงอายุ  การจัดให้คนแก่ภายในบ้านไปอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุเป็นการชั่วคราวก็ถือว่าเป็นทางออกหรือทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่เลวเลยทีเดียว เพราะภายในสถานที่แห่งนี้มักจะมีการดูแลจากแพทย์หรือพยาบาลหรือจากทีมผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้สูงอายุไม่ค่าสายตาจากการดูแลไปไหนทำให้สามารถป้องกันและระมัดระวังอาการเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้อย่างดีมากกว่า   แถมยังได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนผู้สูงวัยด้วยความสนุกสนาน ไม่เครียดหรือกังวลเรื่องใดกับชีวิต ได้ทำสิ่งที่ตนเองชอบหรือสิ่งที่ตนเองรัก เนื่องจากภายในสถานที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายภาย ในพื้นที่ที่กว้างขวาง ให้ผู้สูงอายุได้ทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่เป็นการทำลายสุขภาพหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีเกมการละเล่นการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมที่ใช้ความสามารถต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งบ้านพักผู้สูงอายุยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เราผู้สูงวัยต่าง ๆ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดอาการเบื่อหน่ายในชีวิตหรือมีเวลาไปคิดน้อยอกน้อยใจลูกหลาน นอกจากนี้ยังมีนักจิตวิทยาที่คอยพูดให้ความเข้าใจแก่ผู้สูงวัยเหล่านี้ในเรื่องของมุมมองความคิด เพื่อให้ผู้สูงวัยมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่ตอนนี้กำลังเผชิญ รวมทั้งมองเห็นถึงความเป็นจริงซึ่งการดูแลในลักษณะนี้มีทั้งแบบที่เข้ามารับการบริการแบบชั่วคราวและรับบริการแบบถาวร ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สูงอายุและลูกหลาน ซึ่งถ้าหากมีการอาศัยอยู่ที่บ้านพักผู้สูงอายุแห่งนี้จะทำให้ลูกหลานใครกังวลได้ว่าญาติผู้ใหญ่ของตนเองนั้นจะได้รับความปลอดภัยและได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเสมือนได้มีที่แพทย์ทีมพยาบาลอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างไม่คลาดสายตา หากมีอาการแทรกซ้อนโรคภัยไข้เจ็บใดที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะทำให้สามารถทราบได้ทันทีทันใดและตรวจหาอาการได้เลยในขณะนั้น ๆ จนสามารถป้องกันให้อาการเรานั้นทุเลาลงหรือหายไปโดยไม่ปล่อยให้อาการกำเริบเหลือลังหนักจนถึงขั้นไม่มีทางรักษานั่นเอง 

Read More