อบรม จป ได้อะไรบ้าง อบรม จป ออนไลน์ดียังไง

14 August, 2022

|

จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรที่ดูแลสอดส่องและบริหารจัดการในด้านความปลอดภัย เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กร ในสถานประกอบกิจการต่างๆ มีโอกาสเกิดอันตรายขึ้นกับพนักงานเสอม ดังนั้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป จึงต้องบริหารจัดการ สอดส่อง ดูแล ให้คำแนะนำพนักงานและยังมีบทบาทหน้าที่ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมในด้านความปลอดภัย วันนี้เราจะพามาดูบ้างอบรมจป ได้อะไรและอบรม จป ออนไลน์ดีอย่างไร อันดับแรกมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้นก่อนดีกว่า โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร การอบรมจป ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก การอบรมจปในระดับต่างๆ ประกอบไปด้วยหมวดหมู่วิชาที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยหลักๆ แล้วการอบรมจป นั้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ว่ามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง อบรมแล้วได้อะไร นอกจากได้ใบวุฒิบัตรและได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แล้ว ก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ด้านความปลอดภัยสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน การตรวจและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมาย การนำเสนอแผนและโครงการเรื่องความปลอดภัยผลกระทบที่ตามมาให้นายจ้าง อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงาน ตรวจประเมินสถานที่ทำงาน เป็นต้น ปัจจุบันนี้มีการอบรม จป ออนไลน์ ซึ่งถือว่าสะดวกสบายเป็นอย่างมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จป ออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปอบรมที่ไหน สามารถอบรมได้ในที่ทำงานหรือที่บ้านแค่มีโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์รวมทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต การอบรม […]

Read More